Collaboration and sponsorship

(This page is in Norwegian only)

Vi ønsker at næringslivet skal kjenne oss og at våre studenter skal kjenne til næringslivet.  ISI kan tilby bedrifter å holde bedriftspresentasjoner til våre studenter.  Historien viser at bedrifter som har gjennomført en bedriftspresentasjon er mer attraktiv for de fleste avgangsstudentene. Våre sponsorer tilbys profilering på vår hjemme- og Facebook-side.  Dette kan være alt fra generell informasjon om deres bedrift, til ren rekrutering. Våre sponsorer vil ha førstehånds informasjon om våre avgangsstudenter som ønsker å dele denne informasjonen med oss.

Sponsormidlene vil kommende studieår bli brukt til å forbedre våre fasiliteter. Vi håper disse forbedringene kan øke bruken av fasilitetene og videre styrke studentrelasjonene.  Midlene vil også nyttes i forbindelse med sosiale arrangementer.  All bruk av midler vil bli dokumentert og gjøres tilgjengelig for våre sponsorer.

Informasjon om samarbeidsavtale

ISI tilbyr bedrifter å bidra som sponsor eller hovedsponsor. Sponsorperioden følger utdanningsåret, som er fra august til juni påfølgende år. Det er kun mulig å melde seg som sponsor for ett år om gangen, men vi ønsker selvfølgelig å fornye samarbeidet kommende år. Ta kontakt for detaljer angående priser for sponsorat eller bedriftspresentasjon.

Hva vi kan tilby deres bedrift

Samarbeid

 • Et tett samarbeid mellom deres bedrift og masterstudentene i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Bedriftspresentasjon

 •  Mulighet for å avholde én bedriftspresentasjon, hvor ISI ordner alt det praktiske, eksempelvis utlevering av informasjonsmateriale, påmelding, reservasjon av rom samt eventuell bevertning.

Profilering av bedriften

 • Informasjonsplakat på arbeidsrommet til ISI.
 • Oppslag av stillingsannonser på arbeidsrommet til ISI.

Temakvelder

 • Bedriften din får mulighet til å arrangere temakvelder for våre studenter. Vi stiller med lokaler og bevertning.

 Masteroppgave

 • Mulighet for å komme med forslag til prosjekter og masteroppgaver til avgangsstudentene.

Hva vi kan tilby våre hovedsponsorer

Bedriftspresentasjoner

 • Mulighet for å avholde to bedriftspresentasjoner, hvor ISI ordner alt det praktiske, eksempelvis utlevering av informasjonsmateriale, påmelding, reservasjon av rom samt eventuell bevertning.

Bedre profilering av deres bedrift

 • Hovedsponsorer vil alltid ha større logoer med best mulig plassering ved all profilering av våre sponsorer.

Bedre forhold til våre studenter

 • Et generelt tettere forhold til våre medlemmer via hyppig kontakt mellom hovedsponsor og ISI.

Mulighet til å arrangere lynintervju

 • Hovedsponsorer vil få mulighet til å holde lynintervju med aktuelle avgangsstudenter.

Hovedsponsorens egne ønsker

 • Vi er åpne for ønsker og vil i størst mulig grad forsøke å innfri disse.

Hvis deres bedrift ønsker å bidra til å forbedre utviklingen av studentmiljøet for Informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger, og samtidig få en unik mulighet til å komme i kontakt med fremtidige medarbeidere, ta gjerne kontakt med oss!

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Fredrik Svendsen

Nestleder

+47 995 29 141

nestleder@isi-uis.no

Mari Håland

Bedriftskontakt

+47 913 01 918

bedrift@isi-uis.no