Hva er ISI ?

ISI er en interesseorganisasjon for masterstudentene ved institutt for data og elektro, ved Universitetet i Stavanger. ISI ble stiftet i 1987.
Både medlemmer og styre i ISI studerer toårig master innen Automasjon og signalbehandling, eller data. Hvert år er vi også heldige og ha flere utvekslingstudenter fra store deler av verden.

Ett av målene til ISI er å fremme sosialt og faglig samvær mellom studentene. Dette gjør vi ved å lage en god atmosfære i «klubblokalene» våre på universitetet. Her er alle velkommen til å slå seg ned og ta en kopp kaffe, eller sitte på studierommet og jobbe i et faglig miljø. ISI organiserer en rekke sosiale eventer iløpet av studieåret både på og utenfor campus.

ISI skal også drive informasjonsarbeid for å gjøre masterstudentene kjent ovenfor næringsliv og fagmiljø. Iløpet av studieåret organiserer ISI bedrifts-presentasjoner og «workshops» med relevante bedrifter. Vi formidler og informerer også om eksterne eventer og jobbmuligheter til våre medlemmer.