IKT-dagen

Opprigging

 

 

Instituttleder ved IDE åpner IKT-dagen 2016